1 December 2012

Internal workshop - friday 30 november


Yesterday we had an internal workshop where we looked at our analyze material in order to plan for our future work. We decided to work further with the path between Teleskopsgatan and Rymdtorget, including the tramstops and the water tower in our design proposals.

In this work we will focus on different things at the different locations, but our key words for the design proposals will be visability, interaction and activation.

Please comment if you have any feedback concerning this, and you can also vote in our poll and say if you think this is a good place to make improvements!
_________

Igår hade vi en intern workhop där vi kollade på vårt analysmaterial för att planera inför framtiden. Vi bestämde oss för att arbeta vidare med gångvägen mellan Teleskopsgatan och Rymdtorget, inklusive hållplatserna och vattenstornet. 

Vi kommer fokusera på nyckelorden synlighet, interaktion och aktivering

Kommentera gärna om ni har feedback och passa på att rösta i vår enkät till höger, där ni kan säga om detta är en bra plats för framtida förbättringar. 

No comments:

Post a Comment